Chirurgia Drzew
Firma istnieje od 1985 roku.

W tym okresie wykonaliśmy różnorodne zabiegi przy tysiącach drzew w Polsce i poza jej granicami,
w tym również tych najcenniejszych – drzewach pomnikach przyrody.
W oparciu o bogate doświadczenie zdobyte przy pracy z drzewami wykonujemy kompleksową ocenę stanu zachowania drzew
oraz specjalistyczne zabiegi przy drzewach.

Rzeczoznawstwo i doradztwo.

Ekspertyzy i opinie.

Oferujemy wykonanie ekspertyz i opinii dendrologicznych
w oparciu o metodę VTA (Visual Tree Assessment),
a w miarę potrzeby lub na wyraźne życzenie Zleceniodawcy również w oparciu o specjalistyczne urządzenia (tomograf, rezystograf etc.)

Mamy w swoim zawodowym dorobku wykonanie kilku tysięcy opinii i ekspertyz
na potrzeby Administracji Rządowej i Samorządowej, Zarządców Nieruchomości, Spółdzielni Mieszkaniowych , Wspólnot Mieszkaniowych, Zarządców Dróg,
Pracowni Konserwacji Zabytków, Muzeów, Parafii, Towarzystw Ubezpieczeniowych
i innych instytucji oraz osób prywatnych.

Przedstawiamy poniżej
kilka przykładowych tematów
wykonanych przez nas ekspertyz
i opinii:

- ocena stanu zachowania drzewa pomnikowego
gat. platan klonolistny rosnącego w parku pałacowym, uszkodzonego w trakcie wichury

- ocena stanu drzew rosnących na terenie Ogrodu Botanicznego pod kątem montażu na nich huśtawek

- ocena wpływu planowanych prac modernizacyjnych
drogi na rosnący obok starodrzew zabytkowy;

- wpływ starego pnącza gat. Vitis riparia na elewację budynku mieszkalnego oraz jego zabezpieczenia na czas remontu elewacji

- ustalenie przyczyn uszkodzenia samochodu na parkingu
przez rosnące obok drzewo;

- ustalenie możliwości i sposobu zachowania na terenie parku zabytkowego powalonego w wyniku wichury drzewa
gat. korkowiec amurski;

- wpływ prac związanych z wykonaniem
podziemnych instalacji odwadniających teren zabytkowego kościoła
na rosnący obok starodrzew;

- przyczyny zamierania 20 letniego drzewa gat. tulipanowiec amerykański rosnącego na prywatnej posesji

Prace specjalistyczne przy drzewach.

+ 48 501 26 44 23

Inwentaryzacje.

Wykonujemy inwentaryzacje dendrologiczne pod potrzeby sporządzania planów, wykonywania inwestycji
oraz podejmowanych lub planowanych prac pielęgnacyjnych
czy ochronnych przy drzewach.

Inwentaryzacje przez nas wykonywane obejmują:

- oznaczenie gatunków drzew i krzewów,
- parametry dendrologiczne drzew
( wysokość, pierśnicę, obwód, średnicę korony),
- powierzchnię zajmowaną przez krzewy,
- uwagi dotyczące stanu zachowania drzew,
- zalecenia pielęgnacyjno- ochronne.

W oparciu o udzielone pełnomocnictwo sporządzamy wnioski
o zezwolenie na wycinkę drzew.

Podejmujemy się także nadzorów nad wykonywanymi pracami
na terenach zieleni.

Udzielamy porad „w terenie” dotyczących sposobu postępowania
z drzewami.

 • Ocena stanu drzewa powalonego w 2010 roku.
 • cena statyki gałęzi starego drzewa
 • Prace pielęgnacyjne przy starym drzewie w/g zaleceń
 • Ocena stanu podpór wspierających i chroniących drzewo przed powaleniem.
 • Ocena stanu starej winorośli na elewacji budynku pod kątem jej ewentualnego usunięcia.
 • Ocena stanu stopnia zamierania tulipanowca amerykańskiego.
 • Wykonywanie odwiertu kontrolnego w pniu drzewa w celu okreslenia stanu konaru.
 • Nadzór techniczny w czasie<br>stawiania powalonych drzew.
 • pinia wpływu prac modernizacyjnych

Rzeczoznawstwo i doradztwo dendrologiczne.

+ 48 501 26 44 23

Wykonywanie prac specjalistycznych.

Wykonujemy wszelkie zabiegi przy drzewach z zakresu ich pielęgnacji i ochrony w tym:

- cięcia w koronach
- wykonywanie wzmocnień poprawiających statykę drzew
- inne zabiegi poprawiające kondycję drzew.

Posiadamy uprawnienia do pracy w obiektach zabytkowych.

Wykonujemy sekcyjne ścinki drzew w tym również w warunkach „ekstremalnych”
(np. na cmentarzach). Prace wykonujemy tzw. metodami linowymi
bez użycia sprzętu ciężkiego.

ścinka sekcyjna drzewa
odwodnienia podziemne terenu przykościelnego
drzewo podpora
ścinka sekcyjna brzozy
stawianie powalonego drzewa


 • Rzeczoznawca dendrolog
 • cena statyki gałęzi starego drzewa
 • Prace pielęgnacyjne przy starym drzewie w/g zaleceń
 • Ocena stanu podpór wspierających i chroniących drzewo przed powaleniem.
 • Ocena stanu starej winorośli na elewacji budynku pod kątem jej ewentualnego usunięcia.
 • Ocena stanu stopnia zamierania tulipanowca amerykańskiego.
 • Wykonywanie odwiertu kontrolnego w pniu drzewa w celu okreslenia stanu konaru.
 • Nadzór techniczny w czasie<br>stawiania powalonych drzew.